سنگ مصنوعی چیست؟

 سنگ مصنوعی, موزاییک , سنگ کف, سنگ نما, جدول, نرده, نرده دور باغچه, موزاییک کف

سنگ های مصنوعی از ترکیب مجدد سنگ های طبیعی با مواد افزاینده دیگر به دست می آیند که به آن ها وزن کمتری داده و در نتیجه نصب آن ها سریع تر می شود. برای آنکه بدانیم سنگ های مصنوعی از چه چیز ساخته شده اند به اختصار می توان گفت که این سنگ ها از ترکیب سیمان، رس ها، آگرگات های سنگ های ضایعاتی و خاک های سبک وزن ساخته می شوند. مواد به کار رفته در تمامی این سنگ ها کیفیتی مبتنی بر ملاحظات محیطی و انسانی دارند. رنگ دانه های اکسید آهن رنگ مورد نظر را به این سنگ ها می دهد. ترکیبی که از این راه بدست می آید در قالب هایی ریخته می شود که دارای نقش و نگار های سنگ های طبیعی هستند و به این سنگ ها سیمایی کاملا طبیعی می دهد. از نظر قیمت، سنگ های مصنوعی به مراتب قیمتی کمتر از سنگ های طبیعی دارند، چرا که کار های دشواری که روی سنگ طبیعی برای رساندن آن به بازار و قابل استفاده کردن آن انجام می شود در مورد سنگ های مصنوعی غیرضروری می نماید و دارای وزنی کمتر و ضخامتی کوچکتر هستند که به ما این اجازه را می دهد که سه برابر سنگ های طبیعی بتوانیم آن ها را به کار گیریم. علاوه بر این ها مقاومت ساختاری آنها در فنداسیون های خاص توانایی تحمل بار های زیاد را به آن ها می دهد. سنگ های مصنوعی در واحد متر مربعی برای قطعات تخت به فروش می رسند و بسته بندی آن ها در جعبه های چوبی دستی انجام می شود. پس سنگ های مصنوعی مقاومت بسیار بالایی دارند و جذب آب بسیار پایین و بسیار سبک هم هستند و بخاطر این ویژگی ها طرفدار بسیاری دارد وزن سنگهای مصنوعی بسته به مدل آنهامختلف است و در رنـج 15 كيلـوگرم بـر مترمربـع در قطعـات كوچك تا 37 كيلوگرم برمترمربع در مدلهاي بزرگ قرارميگيرد. رنگ سنگهای مصنوعی در گذر زمان از بـين نميرود چرا كه رنگ اين سنگها بخشي از ساختار سنگ شده و در زماني كه سنگ در حـال قالـب گيـري بـوده است ثابت شده است. تجربيات كاري نشان داده است كه تغيير قابل مشاهده اي در رنگ اين سنگها حتي پس از گذر زمانهاي طولاني و تحت شرايط آب و هوايي مختلف مثل تغييرات فصلي و بدي آب و هوا ايجاد نشده است. به منظور ايجاد تكرار در شكلهای سنگ مصنوعی، هر مدل به تنهايي با استفاده ا ز صدها مدل متفـاوت سـاخته شده است. بعلاوه به منظور تقويت تفاوتها- كه هيچ قطعـه اي شـبيه قطعـه ديگـر درنيايـد- توجـه ويـژهاي بـه رنگ آميزي شده است. سايهها و ضد سايه ها بطور خاصي تركيب شده اند كه بر اين اساس پس از كاربري سـنگ مصنوعي تفاوتي با سنگ طبيعي كه از آن ساخته شده است نخواهد داشت .چون سنگ مصنوعی يـك محـصول سيماني است، داراي عمر مفيدي ميباشد كه ديگر محصولات ساخته شده از سيمان هم دارن د و بـراي كارهـاي خارجي ساختمان مناسب ميباشد. معمولا سازندهها اين عمر مفيد را تامين مينمايند. سنگهای مصنوعی به علت داشتن قابليت تحمل گرمايي ميتوانند در ساخت فضاي خارجي شومينه هـا نيـز مـورد استفاده قرار گيرند. از آنجايي كه مواد سازنده اين سنگها داراي درصدي رس است ، آنها را در مواجهـه بـا گرمـا مناسب ساخته است. بطور طبيعي اين سنگها بايد با ملاتها يا چسبها بكار گرفته شوند.کلمات کلیدی

سنگ مصنوعی چیست سنگ مصنوعی موزاییک کاربرد سنگ مصنوعی ویژگی های سنگ مصنوعی